Facebook
Twitter
Facebook
Twitter
Facebook
Twitter

В MoТ Панели следвайки някои много прости правила и на базата на

нашия опит на пазара на минераловатни панели от 2005 г. насам, ние постигаме главната си цел на разширяване на базата ни от доволни клиенти. При нас ще намерите по всяко време високо ниво на обслужване, качество, сертификати, гъвкавост, конкурентни цени и разумни срокове за доставка.


Нашите панели се доставят до повече от 15 страни в 4 континента. Голяма част от продукцията се изнася в страни на Балканите, Северна Африка и Близкия изток. Нашият персонал и подходящото ни оборудване може да гарантира "експортна опаковка" подходяща за товарене и в контейнери, готови да пътуват по целия свят.

MoТ Панели е от малкото компании, които са посветени на

производството на панели с минерална вата.

Профил на компанията

προφίλ

                                                                                          Глобалния договор

Глобалният договор е инициатива на Генералния секретар на ООН г-н Кофи Анан, който се представи за пръв път за обсъждане на Световния икономически форум в Давос през 1999 г.

Тази инициатива е потвърждение за приемане на десет основни принципа по следните теми:

Зачитане на основните човешки права.

Приемане на правата на труд на хората и специално признаването на правото на колективно договаряне и за премахване на детския труд.

Опазване на околната среда.

Недопускане на всички форми на корупция.

Глобалният договор е базиран на:

Общата декларация за правата на човека.

Декларацията на Международната организация на труда за

основните принципи и права на работното място.

Декларацията от Рио за околната среда и развитието.

Срещата на Организацията на обединените нации за борба с корупцията.

Глобалният договор призовава компаниите да възприемат, подкрепят

и приложат в своята сфера на влияние тази инициатива, за да се повиши осведомеността и доброволното практическо прилагане на десетте принципа за подобряване на възстановяването на общественото доверие в глобалната общност и интересите на глобализацията.

Корпоративна и социална отговорност

На 5 октомври 2015 г. МoТ Панели официално одобри,прие и обеща изпълнение на Глобалния договор на ООН за корпоративна и социална отговорност.

οικολογικο προιον

База и оборудване

τεχνολογία

Развиване на стоманените ролки

Началото

Ξετύλιγμα

Основен производствен модул

Производствен процес

συγκόλληση

Пакетиране

Краен продукт

πακετάρισμα

Производствен процес

παραγωγή

Компанията ни е оборудвана с напълно автоматична непрекъсната производствена линия с обща дължина 110 метра. Само 6 оператора на машината са необходими за оперирането на петте етапа на производство.

Използваме иновативна системата на рязане на плочите от минерална вата в по-малки ивици (ламели) за адекватна и точна дебелината на панела, която осигурява завъртане на 90°, за да се постигне максимално използване на якостта на натиск на ватата като влакната се ориентират перпендикулярно на равнината на панелите. Системата за подаване се контролира от един оператор, който следи и подсигурява безупречното протичане на процеса.

Това е ключовата фаза на производството, в която при точно определени температури, влажност и скорост стоманата, минерална вата и двукомпонентното лепило се комбинират заедно за качествено формоване на панелите. При основния процес и двама оператори контролират параметрите за постигане на перфектно качество.

lamination

Напълно автоматизиран CNC модул нарязва панела без спиране на целия процес на производство и след като е програмиран от оператора с

изискваните размери на всеки елемент.

Готовите панели се опаковат изцяло механизирано. Максималната дължина на всеки пакет не може да е по-голяма от 120 см. На основата на пакета и около страните му се прилагат защитни елементи от пенополистирен, за да се избегне нараняване и издраскване на продуктите при манипулирането в завода, а също така и основно при разтоварване на място и складиране на обекта. Всяка опаковка е придружена с неговата индивидуална информационна карта за съдържанието като размери, бройки, количества.

panel packing

След като е готов всеки пакет се увива плътно с устойчиво на UV влияние стреч фолио, а придружаващите документи и идентификацията на пакета с информацията за съдържанието се поставят видимо на едната страна на вече готовия за товарене пакет с панели по размер.