Tips & Documents
Tips & Documents

Транспортиране/Разтоварване

Внимание към детайлите

Доставените продуктите винаги трябва да се огледат преди разтоварване за евентуални щети и повреди, които може да са били причинени по време на транспортирането до обекта. В случай, че щети по време на транспортирането се отбележат, те трябва да бъдат незабавно докладвани и съобщени на компанията по факс, заедно с четливо копие на придружаващите пратката документи. Необходими са и снимки. Същата процедура се прилага за дефектни продукти. Рекламация за замяна на повредени или дефектни продукти, които се отправят след получаване на продуктите от страна на клиента, няма да се приемат.

Пакетите трябва да се повдигат и разтоварват един по един. Пакети до 6 метра дължина трябва да бъдат разтоварени от мотокар или с гъвкави колани за повдигане заедно с профили.

dsc04167
container-loading
Колан на всеки 2.5м. най-много

Колан на всеки 2.5м. най-много

Разтоварване на панели> 8 метра

Разтоварване на панели> 8 метра

Защитана панелите със найлон

Защитана панелите със найлон

Спомнете си

Пакети с дължина над 6 метра трябва да бъдат разтоварени с помощта на метална рамка в комбинация с профили и колани за повдигане. Не се препоръчва разтоварване с мотокар с 2 вилици. Само използването на мотокари с четири вилици е одобрено.

-Особено внимание трябва да се обърне по време на затягане, транспортиране и повдигане на пачките.

Не се препоръчва да се използват метални колани, вериги и плетени въжета.
Използването на специални гъвкави ремъци и колани е от съществено значение, заедно с пристягането
Ъглите на пакетите трябва да бъдат защитени чрез използване на подходящи за целта твърди пластмасови протектори.
Максималната разрешена дистанция между коланите за укрепване по време на транспортиране трябва да е 2.50 m.
drawer-pulled-out
  • 13
  • 18
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 19

монтаж

За закрепване към конструкцията и столиците трябва да се използват подходящи средства снабдени с автоматично спиране по време на завинтване, за да се избегне хлътване на панела. В случай на рязане за скъсяване на панела, това трябва да стане с подходящи инструменти и със защитното фолио.

Tips & Documents
crane
mot vacuum
Подходящо оборудване за рязане на панели

Подходящо оборудване за рязане на панели

Важно

така при рязане на панела трябва да се използват подходящи инструменти и преди отстраняване на защитното фолио.

 

След като са били нарязани панелите трябва да бъдат почистени от скрап и стружки, тъй като останали на панела ще има вероятност да причинят надраскване и ръжда.

Неподходящ инструмент

Неподходящ инструмент

Внимание!

НИКОГА не плъзгайте панела от пакета.

Защитното фолио трябва да бъде отстранени ВЕДНАГА СЛЕД монтажа.

Винаги използвайте подходящо оборудване за манипулиране и монтаж на панелите, за да се избегне увреждане на продуктите.
Първо преместете настрани горния панел 200mm

Първо преместете настрани горния панел 200mm

Летви за защита под панела, за да се избегнат наранявания

Летви за защита под панела, за да се избегнат наранявания

Повдигнете на панела по дължината на летвите

Повдигнете на панела по дължината на летвите

Инсталирането на всички окомплектовъчни елементи трябва да стане също веднага след монтажа на панела с винтове, а не с нит, така че сърцевината на панела да бъде покрита. В противен случай влага или дъжд могат да повредят панела.

Правилна последователност на наслагване

Правилна последователност на наслагване

Инсталирането на всички окомплектовъчни елементи трябва да стане също веднага след монтажа на панела с винтове, а не с нит, така че сърцевината на панела да бъде покрита. В противен случай влага или дъжд могат да повредят панела.

Обработването и монтажа на панелите трябва да се извършва от специализирани работници и в съответствие със спецификациите.
Панелите трябва да се монтират в препоръчителен срок от 2 месеца след производството!

Вакуумен монтаж

Вакуумен монтаж