Звукоизолация

Перфорирани панели

imag0007

Звукоизолация е от първостепенно значение за комфортен живот в сградите.Силния шум, или дори така наречения фонов шума могат да бъдат вредни за здравето, да предизвикат безпокойство и да доведат до неефективност на производителността. Ето защо в МОТ сме посветили цяла серия от продукти за звукоизолация в строителство.

С цел да се подпомогне процеса на планиране, нашата компания предлага съответните сертификати за характеристиките продуктите ни, в съответствие със стандарт EN ISO 384, с индекс на звукоизолация до 45 dB и притеглен коефициента на поглъщане на звука aw = 1.00.

acoustic_test
Acoustic website
048700fg0010

Звукоизолирани панели

Разпространението на звука във всяка сграда е или чрез въздуха или чрез конструктивните елементи (например в резултат на удар). По този начин става ясно, че разпространението на звука намалява, когато стените и таваните са в състояние да причинят затихване на звуковите вълни, които обикновено зависят от използването на пространството и източника на звука. Материалите използвани за изработване на интериори, тавани, стени и подове трябва да бъдат подходящо проектирани, за да осигурят приемливи нива на звукоизолация и звукопоглъщане във връзка с разпространението на звука.