МОТ Панели

Заедно строим бъдещето

Profile

Кои сме ние

MoT е динамичен производител на голямо разнообразие от метални елементи в областта на строителството, специализиращ в производството на панели от минерална вата. Предоставяме също интегрирани решения за покриване на сгради от много различни типове, индустриални, складови, училища, фитнес зали и др.

Разположени сме на 7 км от ЕО. Солун-Атина и на 50 км от пристанището Волос което позволява лесен достъп до обекти както в Гърция, така и в чужбина.

IMG_20220311_13034511

Обичаме да пътуваме

Нашите панели са пътували във повече от 15 страни на 4 континента.Голяма част от продукцията се изнася за Балканите, но също и за Северна Африка, и Близкия изток.Опитният персонал и оборудването ни гарантират правилно "експортно опаковане" и зареждане на контейнери.

Правилното пакетиране и опаковане на панелите е напълно автоматизирано. Товарването се извършва от квалифициран персонал и гарантира, че продуктите се получават точно така, както са излезли от производството.

ПРОДУКТИ

В MoT, следвайки някои много прости правила и въз основа на нашия опит в пазара на панели от минерална вата, се стремим да постигнем максимално удовoлетворение за нашите клиенти. По всяко време ще намерите високо ниво на обслужване, качество, сертификати, конкурентни цени и разумни срокове за доставка.

В допълнение към производствената линия на панели от минерална вата, ΜοΤ разполага с най-съвременна техника за производство на допълнителни продукти. Ние произвеждаме οкомплектовки, трапецовидни профили, специални парчета и други.


Контрол на качеството

iso-logo

Profile

Като резултат от правилно боравене, стриктна проверка и контролна качеството нашите продукти отговарят на Европейските Директиви.Качеството на суровините в цялата система за захранване се следи постоянно от професионални инженери чрез серия от физически, химически и механични тестове.Проби се взимат редовно.Всяка година се вземат и тестват над 1 000 проби от производители за да се гарантира, че качеството на продукцията остава стабилно.

decoiler
Profile
Profile

ИНОВАЦИЯ

Ние приемаме много сериозно нашите партньори и се опитваме да удовлетворим всичките им нужди по най-добрия възможен начин.Гарантираме модерен продукт, нови технологии и иновативни материали, които включваме в производството си.Предлагаме коректност,и пълна информация както за нашите продукти, така и за самата компания.В същото време ние постоянно сме в процес на сертифициране на нови продукти, винаги в съответствие с международните стандарти.

УВАЖЕНИЕ КЪМ ЛИЧНОСТТА

Поддържаме принципа, че работата в екип води до най-добри резултати.Уважението към нашите работници и служители им дава възможност да развиват инициативи,да постигнат своята визия,и амбиции.Ние инвестираме в техния опит, използваме таланта им и разчитаме на тях, за да постигнат бъдещите цели на компанията.Чрез постоянен диалог и отворена комуникация с тях имаме взаимно доверие и отдаденост.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Грижата за околната среда е ключов, стратегически актив на компанията от първостепенна важност.

1. Самият продукт допринася за опазването на околната среда катозначително намалява емисиите на CO2, благодарение на икономията на енергия, постигната от неговите топлоизолационни свойства.
2. Помага за намаляване на шумовото замърсяване със серия от акустични панели. Това прави зони вблизост до шумни пътни мрежи и райони съседни на шумни сгради напълно годни за живеене.
3. Минералната вата, която представлява сърцевината на панела, е направена от 97% минерални и възобновяеми естествени материали, и от само 3% смоли.
4. Панелите са произведени от 100% рециклируеми материали, като при връщане на производителя, както минералната вата, така и стоманата могат да бъдат претопени,и преработенивъв всякаква желана форма.

Корпоративна и социална отговорност

На 5 октомври 2015 г. МОТ Панели официално одобри, прие и обеща изпълнение на Глобалния договор на ООН за корпоративна и социална отговорност.

1024px-Circles_of_Sustainability_image_assessment_-_Melbourne_2011

Глобалния договор

Глобалният договор е инициатива на Генералния секретар на ООН г-н Кофи Анан, който се представи за пръв път за обсъждане на Световния икономически форум в Давос през 1999

Тази инициатива е потвърждение за приемане на десет основни принципа по следните теми:

Зачитане на основните човешки права

Приемане на правата на труд на хората и специално признаването на правото на колективно договаряне и за премахване на детския труд

Опазване на околната среда

Недопускане на всички форми на корупция

Глобалният договор е базиран на::

Общата декларация за правата на човека

Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права на работното място

Декларацията от Рио за околната среда и развитието

Срещата на Организацията на обединените нации за борба с корупцията

Глобалният договор призовава компаниите да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние тази инициатива, за да се повиши осведомеността и доброволното практическо прилагане на десетте принципа за подобряване на възстановяването на общественото доверие в глобалната общност и интересите на глобализацията