MoT-acoustic

звукоабсорбиращи панели

MoT-acoustic

звукоабсорбиращи панели

RR-acoustic

Roof panel

Покривни Панели

RWs-acoustic

Wall with Standard joint

Стенно покритие със открит монтаж

RW-acoustic

Wall with secret joint

Стенно покритие със скрит монтаж

Ηов продукт

Вижте тук другите серии на панела

certifications_Box5

MoT-acoustic Постоянното излагане на зони, където има източници на шум от работата на машини (като електроцентрали, фабрики и т.н.) или дори на зони за специална употреба (като фитнес зали, басейни, театри, болници и т.н.), се счита вредно за здавето и засяга концентрацията на потребителите.Използването на MoT-acoustic прави тези зони функционални и устойчиви, защитавайки потребителите от вредното и непрекъснато излагане на шум.Излагането им на външни условия не е подходящо.

acoustic-rr

MoT-RR-acoustic звукопоглъщащи панели са съставни самоносещи конструктивни елементи, състоящи се от две формовани стоманени плочи, външната част на която има 5 трапецовидни отвора, а вътрешността е перфорирана с процент и вид перфорация в зависимост от конкретните изисквания.Специална тъкан се полага между сърцевината от минералната вата и перфорираната стоманена ламарина, за да се предотврати изпускането и люлеенето на вълнените влакна вътре в сградата.За да се постигне по-добро звукопоглъщане, се използва 90-100Kgr / m³ минерална вата.Те могат да се прилагат както покриване - с минимален наклон от 5%, когато става въпрос за покритие съседночастов панел ,и 7%в случай на покритие с два или повече панела свързани помежду си както и за стенно покриване на сгради чрез завъртане на страната на перфорираната плоча към източника на шума,предлагайки повишено звукопоглъщане в комбинация със звукоизолация, топлоизолация, пожароустойчивост и абсолютно уплътняване  

acoustic-rws

Звукопоглъщащи панели MoT-RWs-acoustic са съставни самоносещи компоненти, състоящи се от два формовани стоманени листа ,интериорът на вътрешната страна е перфориран с процент и вид перфорация в зависимост от специфичните изисквания на конкретния проект.Между сърцевината от минералната вата и перфорираната стоманена ламарина се прилага специалена тъкан, за да се предотврати изпускането и люлеенето на вълнените влакна във вътрешността на сградата.За да се постигне по-добро звукопоглъщане, се използва 90-100Kgr / m³ минерална вата.Те могат да се прилагат за страничните стени на сградите, хоризонталната и вертикалната инсталацияно и като таван, винаги насочващ страната на перфорираната плоча към източника на шумаоставяйки открит винта в местата на монтаж, предлагайки голяма пожароустойчивост, звукоизолация, топлоизолация и пълна хидроизолация  

acoustic-rw

Звукопоглъщащи панели MoT-RW-acoustic са съставни самоносещи компоненти, състоящи се от две формовани стоманени листове οт които един от тях е перфорирани между тях се вмъква минериалната вата с плътност 90-100Kgr / m³.Те могат да се прилагат за страничните стени на сградите, хоризонталната и вертикалната инсталация, страната на перфорираната плоча се насочва винаги към източника на шум, криейки винта в местата за монтаж  .