Пожароустойчивост

Безопасност от пожар

КЛАСИРАНЕ НА ОГЕНОУПОРНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Критериите за противопожарна защита на компоненти като панели са определени от международния стандарт EN 13501-2.
Панелите на МоТ са сертифицирани, както се изисква от гръцкото и международното право, въз основа на горния стандарт и по-конкретно на следните две критерии:

Време за пожароустойчивост (acc. To EN 13501)

Този критерий категоризира строителните продукти според необходимото време а)пламъкът да премине от пламтящата страна към стената която не гори(integrity) б)да се развие температура на определени места над 180 ° C, или среднатемпература от 140 ° C на незапалимата плоча. (insulation)

Панелите МоТ-lava и MoT-Optimum са постигнали най-високите времена на пожароустойчивост до 120 минути, както за покривните панели, така и за стенни панели.

Тестовете са проведени в акредитирани лаборатории, признати в Европейския съюз и Близкия изток. Нашите сертификати са придружени от съответната атестация на Националната Система за Акредитация (ESYD), която съгласно член 14.3 от бр. 39112 Φ.701.2 ред на APS се счита за необходимо за одобрение на сертификата.

Пожарна реакция - Неизгаряне (acc. To EN 13501)

Този критерий категоризира строителните продукти според газовете, които се отделят по време на горенето,и според структурата им по време на горенето.

Всички панели от серията MoT-lava, MoT -optimum и MoT-thermA1 са сертифицирани за най-високата оценка на пожарната реакция А1 ..

Това на практика означава, че в случай на пожар панелите не отделят токсичен дим и тяхната структура не показва промени, като създаване на капки и други суспендирани частици.

fire resistnce classification eng

R: Товароносимост (само за покривни панели) E: Устойчивост на огън - интегритет на структурата I: Топлоизолация

eurocalsses_for_insulation_products
  163-та минута на горящ панел класифициран по A1

163-та минута на горящ панел класифициран по A1

Какво е сигурност?

Пожарната безопасност е набор от практики, предназначени да намалят бедствието, причинено от пожар.Мерките за пожарна безопасност включват мерките, предназначени да предотвратят запалването на неконтролиран пожар, и тези, които се използват за ограничаване на растежа и последиците от пожара, след като той е започнал.
Мерките за пожарна безопасност включват тези, които са проектирани по време на изграждането на сграда или са изпълнени във вече изградени конструкции и тези, които са преподавани на обитателите на сградата.
Заплахи за пожарна безопасност, обикновено наричани опасност от пожар. може да включва ситуация, която увеличава вероятността от пожар или може да попречи на бягството в случай на пожар.Изборът на панели е много важен при проектирането и изграждането.

Високопроизводителните панели от минерална вата няма да позволят на огъня да се разпространи, не отделят токсични газове и в зависимост от причините за пожара може също да предотвратят неговото надграждане до катастрофичен и злощастен, често фатален инцидент.

  5-та минута горящсе панел класифицирано по B-s2, d0

5-та минута горящсе панел класифицирано по B-s2, d0

  • fire7
  • fire6
  • fire5
  • fire4
  • fire2
  • fire1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Окончателно цялостното решение за пожарна безопасност изисква комбинация от време на пожароустойчивост и противопожарна реакция на строителните блокове.

Според европейската статистика 4000 души умират всяка година, а други 70 000 са хоспитализирани от пожари. Повече от 50% от тези случаи - фатални и не фатални - се причиняват от токсични изпарения, а не от изгаряния.

В контекста на защитата на човешкия живот, околната среда и собствеността е подходящо да се комбинират и двете критерии,зада се осигурят най-добрите условия за навременна и ефективна борба с пожарите от началото на изграждане на сгради и инфраструктура.